Prefabrikkert Sykehus

Raskmonterte medikal bygninger ... Prefabrikkerte modulære sykehus produseres med høy bygningssikkerhet, tatt i betraktning den intensive bruken, i tillegg til ergonomisk design og hygienekonstruksjoner. Modulbyggene våre gir et viktig alternativ til konvensjonelle strukturer takket være fordelene med demonterbart høyteknologisk hurtig produksjonssystem, kort tidsmontering og økonomiske priser. Våre helsebygninger er produserte i henhold til internasjonale standarder og kan ha seksjoner som administrasjonskontorer, laboratorier, lege- og pasientrom, poliklinikker, operasjonsrom, wc og dusj.

WhatsApp

kontakt

E-mail