Prefabrikkerte konstruksjons bygninger for Shahdeniz-2 Prosjekt i Aserbajdsjan

Prosjekt Beskrivelse

BP-AZFEN-partnerskapet påtok seg prosjektet for å konstruere gassrørledningen som skal transporter gass fra Aserbajdsjan til Europa gjennom Tyrkia, og Karmod ble valgt som partner for å tilby prefabrikkerte byggeplasser. Karmod leverte alle løsninger for prosjektarbeidsbygninger, og den første ferdigstillte løsningen inkluderer kontorer, spisestue, lagring, sikkerhetskontor, klinikk, førerrom og treningssenter. I dette prosjektet ga Karmod også et administrasjonsbygg med 2140 m² partisjonert kontorområde som skal brukes i 6 år. Byggeperioden for gassrørledningen kjent som Shahdeniz -2- vil vare til 2018, mens Shahdeniz -1- er kjent som Baku-Ceyhan oljerørledning

Fullførelsestid

7 Måneder

Kvadratmeter

3870


WhatsApp

kontakt

E-mail